Ekshumacja


paląca się żółta świeciaNasz zakład pogrzebowy zajmuje się również realizacją usług ekshumacji. Czasami zdarzają się sytuacje, w których następuje potrzeba przeniesienia zwłok z dotychczasowego grobu do innego miejsca. Takie sytuacje mają miejsce zazwyczaj kiedy rodzina zmarłego pragnie przenieść zwłoki do innego grobu lub bliżej nieżyjących bliskich osób. Ekshumacja jest procesem, dzięki któremu następuje wydobycie szczątków zmarłego z pierwotnego miejsca spoczynku.

Ekshumacja przeprowadzana jest także z innych powodów, którymi są np. likwidacja cmentarza, potrzeby prowadzonego śledztwa realizowanego poprzez prokuraturę, a także na rzecz prowadzonego postępowania sądowego. Nasz zakład pogrzebowy przyjmuje zlecenia od osób prywatnych, a także od instytucji państwowych.

Proces ekshumacji jest bardzo złożony i w każdym przypadku może przebiegać inaczej. Sposób realizacji ekshumacji zależny jest w dużej mierze od czasu jaki upłynął od momentu złożenia ciała do grobu, a także typu pochówku. Brana jest pod uwagę również mineralizacja, której ciało ulega po około 10 latach od momentu pogrzebu.

Podkreślamy, że przeprowadzamy proces ekshumacji zgodnie z wymogami określonymi przez prawo, w szczególności zgodnie z: ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778).

W przypadku pojawienia się nurtujących pytań postaramy się odpowiedzieć na wszystkie, w możliwie najszybszym czasie. Zapraszamy do kontaktu z naszym zakładem pogrzebowym.


Zapewnimy godne pożegnanie!

 

Separator