Formalności pogrzebowe


dokumenty pogrzeboweNasz zakład pogrzebowy zajmuje się realizacją wszelkich formalności pogrzebowych. Wielu z naszych klientów nie ma świadomości jak wiele formalności należy załatwić przy organizacji pogrzebu. Zdajemy sobie sprawę, że załatwienie wszelkich formalności tuż po stracie bliskiej osoby, może być bardzo dużym wysiłkiem. W tym szczególnie trudnym momencie staramy się otoczyć opieką rodzinę zmarłego i w sposób profesjonalny pomagamy od początku do końca w załatwieniu spraw urzędowych.

W celu realizacji pogrzebu nasza firma będzie potrzebowała następujących dokumentów: karty zgonu, dowodu tożsamości osoby zmarłej, świadectwa pracy lub jeśli zmarły otrzymywał emeryturę lub rentę – ostatniego odcinka potwierdzającego świadczenie pieniężne oraz kserokopię dowodu tożsamości osoby organizującej pochówek.

Ważną wiadomością dla naszych klientów jest również informacja, że w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego, a także świadczenia z tytułu ubezpieczenia konieczne jest pozyskanie dokumentu będącego skróconym odpisem aktu zgonu. W celu jego pozyskania śmierć osoby trzeba zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon. Następnie po dokonaniu rejestracji kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje akt zgonu. Jeden odpis wydawany jest bezpłatnie.

Zasiłek pogrzebowy, który wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi 4 000 złotych. W celu uzyskania wskazanych pieniędzy należy złożyć komplet wymaganych dokumentów do państwowej jednostki organizacyjnej. Nasz zakład pogrzebowy może złożyć wszystkie niezbędne dokumenty w Państwa imieniu bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Zapewnimy godne pożegnanie!

 

Separator